Malmi

Malmi on vanha helsinkiläinen kaupunkikeskus, josta kaavaillaan monipuolista ja vetovoimaista kasvukeskusta. Malmin entisen lentokentän alueelle suunnitellaan 13 500 uutta asuntoa ja kaikille avointa virkistysaluetta. Koko alueen rakentaminen kestää arviolta 25–30 vuotta ja se valmistunee 2040-luvulla.

Malmilta on hyvät yhteydet juna-aseman ansiosta. Alueen vetovoimaa tulee lisäämään myös Helsingin keskustaan kulkeva Viikin-Malmin pikaraitiotie 2030-luvulla.

Älykäs valaistus, katutilan analytiikka ja asukaskokemus

Kun aiemmin nopeita kokeiluja on tehty täysin uusien, rakenteilla olevien alueiden kanssa, nyt mukana on siis useampi kauempana keskustasta sijaitseva alue. Niissä uusia ratkaisuja tuodaan jo olemassa oleviin rakenteisiin. Näin päästään kokeilemaan, miten vanhojen rakenteiden uudistaminen uusilla ratkaisuilla onnistuu.

Malmin keskusta on alueen tärkein kaupankäynnin ja julkisten palvelujen keskittymä ja siksi se on valittu kehityshankkeen keskiöön. Tulevaisuudessa kaupunkimainen Sydän-Malmi sitoo aseman ympäristön monipuoliseksi ja urbaaniksi kokonaisuudeksi.

Alueella on useita aukioita ja julkista tilaa, jotka tarjoavat erinomaisen paikan kokeiluille.
Lisäksi Malmilla on monenlaista asumista pientaloista kerrostaloihin, mikä houkuttelee erilaisia asukkaita.

Malmin tärkeimmiksi kehittämisen teemoiksi on valittu älykäs valaistus, katutilan analytiikka ja asukaskokemus. Näitä tullaan edistämään erilaisin kokeiluin. Asukaskokemuksen parantamista ehdittiin jo edistää kesällä 2021 nopealla kokeilulla, jossa Ylä-Malmin torin aluetta vehreytettiin Parklyn modulaarisella pop up -toteutuksella pölyttäjille sopivien kasvien avulla.

Kuva: Helsingin kaupungin kuvapankki / Lauri Rotko