Nopeat kokeilut

Helsingin kaupunki / Antti Pulkkinen
Kuva: Helsingin kaupunki / Antti Pulkkinen

Nopeiden kokeilujen ohjelma tarjoaa tavan kiihdyttää fiksujen ratkaisujen kehitystä sekä mahdollisuuden tuoda asukkaat aktiivisesti mukaan muotoilemaan ratkaisuja yritysten ja kaupungin toimijoiden kanssa. 

Helsingissä nopeita kokeiluja on hyödynnetty esimerkiksi smart & clean -ratkaisujen, sosiaali- ja terveysalan, opetuksen ja liikkumisen palvelujen kehittämisessä. Jokainen kokeiluohjelma valottaa tarkemmin tiettyä teemaa. Tavoitteena on oppiminen ja arvokkaiden käytännön kokemusten kerääminen. Keskeistä on lisätä ymmärrystä uusista palveluista ja nousevista teknologioista, joita ei ole vielä markkinoilla. 

Nopeat kokeilut toimivat, kun kehitetään jotain uutta ja innovatiivista. Ne ovat lyhyitä, 3–6 kuukauden pituisia, kustannuksiltaan kevyitä ja toteutetaan aidossa kaupunkiympäristössä. Kokeiluista saadaan sekä käyttäjäpalautetta eri sidosryhmiltä että ymmärrystä uusien palveluiden ja teknologioiden toimivuudesta ja vaikutuksista. 

Nopeiden kokeilujen malli on vakiintunut osaksi suurten kaupunkien työkalupakkia Suomessa. Kun kaupungit käyttävät nopeita kokeiluja palvelujensa kehittämiseen, ne saavat käytännön kokemuksia uusista ratkaisuista jo ennakkoon. Malli on kevyt ja ketterä tapa tuoda yhteen erilaisia toimijoita. Se tarjoaa erityisesti pienille yrityksille mahdollisuuden tulla mukaan kaupunkien kehittämistyöhön matalalla kynnyksellä.

Nopeat kokeilut tuovat monenlaista oppia

Nopeiden kokeilujen ohjelma kokoaa useita tiettyyn teemaan liittyviä kokeiluja yhteen. Ohjelmassa kokeilut lähestyvät valittua teemaa eri näkökulmista. Parhaimmassa tapauksessa kokeilujen välille syntyy myös synergioita. Kokeiluissa kaupungille kertyy ymmärrystä kaupunkilaisten tarpeista suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Kalasataman ja Jätkäsaaren kaupunginosissa on tehty yhteensä noin 50 nopeaa kokeilua. Kokeilut ovat liittyneet kaupunkilaisten fiksun arjen tarpeisiin, kuten älyliikenteeseen, jakamistalouteen, hyvinvointiin sekä hiilijalanjäljen pienentämiseen. 

Nopeiden kokeilujen ohjelman malli kehitettiin alun perin osana 6Aika-strategiaan kuuluvaa Fiksu Kalasatama –hanketta. Malli on otettu käyttöön laajasti kuudessa suuressa kaupungissa Suomessa sekä Stavangerin kaupungissa Norjassa ja Tallinnassa Virossa. 

Pocket book for Agile Piloting -julkaisu tiivistää käytännönläheisesti keskeiset opit, joita on hankittu nopeista kokeiluista Fiksu Kalasatama ja Jätkäsaari Mobility Lab alueilla Helsingissä. Englanninkielinen Pocket Book for Agile Piloting -julkaisu on suunnattu kokeiluista kiinnostuneille kaupunkikehittäjille. Opas antaa konkreettisia esimerkkejä monen toimijan yhteistyön ja kokeilujen fasilitointiin. Se tarjoaa myös käytännöllisiä vinkkejä ja havainnollistaa case-esimerkeillä Helsingistä.

Tutustu myös suomenkieliseen Nopeiden kokeilujen CookBook -julkaisuun.

Yhteistyössä