Vehreä kaupunki

Parklyn vihermoduulit

Fiksu kaupunki kokeili ja kehitti yhdessä yritysten ja asukkaiden kanssa uusia palveluita, jotka lisäävät viihtyvyyttä, toimivuutta ja kestävää asumista kaupungissa. Viherkeitaat ja vehreät oleskelupaikat ovat yksi niistä uusista palveluista, joita on jo testattu Helsingin kaupunkiuudistusalueilla. Parklyn vehreitä kaupunkikeitaita kokeiltiin Kalasatamassa ja Ylä-Malmin torilla. 

Kaupunkimuotoilutoimisto RaivioBumannin kehittämän Parklyn tavoitteena on lisätä kaupunkivihreän määrää siirrettävien viheryksiköiden avulla niin julkisissa tiloissa kuin pihoilla. Moduuleissa kasvatetaan erilaisia yrttejä ja hyötykasveja sekä pölyttäjäystävällisiä kasveja. Viherkeitailla voidaan myös hallinnoida hulevesiä ja tuoda helpotusta kaupunkien lämpösaarekkeisiin. Kalasatamassa Parklyn moduulit toimivatkin viherympäristön tilaa ja mikroilmastoa seuraavan sensoriratkaisujen alustoina. Tulevaisuudessa 3D-pohjainen yhteissuunnittelu mahdollistaa asukkaiden osallistumisen oman Parkly-ratkaisun toteutukseen.

Parkly Malmilla.

“Parklysta tekee monikäyttöisen juuri viheryksiköiden siirreltävyys ja moduulimaisuus. Muokattavien ja yhdisteltävien viheryksiköiden avulla voidaan joustavasti rakentaa erilaisia kokonaisuuksia monenlaisiin ympäristöihin, esimerkiksi asfalttipintaisten katujen varsille tai kivetyille toriaukioille. Parklyn avulla luodaan enemmänkin paikka, kuin kalustetaan tilaa”, muotoilija Päivi Raivio kertoo.

Ekologiset, puurakenteiset Parkly-moduulit ovat nopea vastaus ihmisten toiveisiin saada enemmän vihreyttä monenlaisiin kaupunkitiloihin, jonne vihreän tuominen olisi muuten hankalaa. Ne ovat myös osa kiertotaloutta, sillä Parkly-moduuleissa kasvavat puut päätyvät esimerkiksi puistoihin pysyvästi istutettaviksi, kun ne ovat kasvaneet tiettyyn kokoon.

Asukkaat ottivat Parklyn vihermoduulit hyvin vastaan kokeiluissa. Malmin Parkly-toteutukseen osallistui niin päiväkotilapsia, paikallisia nuoria kuin muitakin asukkaita. Parklyn viherkeidas myös toimi pienten tapahtumien paikkana ja oli mukana elvyttämässä Malmin toritapahtumia. Kaupungille toteutus tarjosi tärkeää tietoa siitä, minkälaisia toimintoja torilla tällä hetkellä on ja miten tilaa käytetään. Se lisäsi myös ymmärrystä, miten paikkaa voitaisiin kehittää edelleen. 

“Kokeilujen kautta etsitään uusia ratkaisuja Helsinkiin. Nyt halusimme testata, miten siirrettävät viherratkaisut toimivat kohtaamispaikkana ja miten ne luovat viihtyisyyttä uudistuksia odottaviin kohteisiin”, sanoo Fiksu kaupunki -hankkeen projektipäällikkö Maija Bergström