Uutiset

Viisi esimerkkiä nopeista kokeiluista

Nopeiden kokeilujen malli on otettu käyttöön meillä ja maailmalla. Alla viisi esimerkkiä, miten mallia on käytetty erilaisiin tarpeisiin ja syitä, joiden takia nopeita kokeiluja kannattaa käyttää.

Nopeiden kokeilujen malli on vakiintunut osaksi suurten kaupunkien työkalupakkia Suomessa. Kun kaupungit käyttävät nopeita kokeiluja palvelujensa kehittämiseen, ne saavat käytännön kokemuksia uusista ratkaisuista jo ennalta. Malli on kevyt ja ketterä tapa tuoda yhteen erilaisia toimijoita. Se tarjoaa erityisesti pienille yrityksille mahdollisuuden tulla mukaan kaupunkien kehittämistyöhön matalalla kynnyksellä.

Helsingin kaupunki on hyödyntänyt mallia esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan, opetusalan ja liikkumisen palvelujen kehittämisessä. Kalasataman ja Jätkäsaaren kaupunginosissa on tehty yhteensä noin 50 nopeaa kokeilua.

Nopeiden kokeilujen malli kehitettiin alun perin osana 6Aika-strategiaan kuuluvaa Fiksu Kalasatama -ohjelmaa.

Oppeja koko verkostolle

Oppiminen on olennaista nopeissa kokeiluissa. Aidossa kaupunkiympäristössä tehdyt kokeilut luovat ymmärrystä uusista ratkaisuista ja teknologioista. Erityisesti kaupungeille on tärkeää pysyä ajan tasalla uusimmista teknologioista, niiden mahdollisuuksista ja haasteista.

Yritykset saavat kokeiluista käyttäjäpalautetta sekä arvokkaita oppeja tuotekehitykseensä ja liiketoimintamalleihinsa. Osa kokeiluista on johtanut laajempiin yhteistyöhankkeisiin ja joissain tapauksissa suoriin asiakkuuksiin. Kokeilu voi johtaa myös ratkaisun hylkäämiseen tai uudelleen suuntaamiseen ennen kuin ratkaisun työstämiseen käytetään paljon resursseja, mikä sekin on arvokas tulos kokeilulle.

Oppeja kertyy myös mukana olevalle verkostolle. Kokeilussa voi tyypillisesti olla mukana alueen toimijoita, kaupallisia kumppaneita tai teknologiakumppaneita.

Tässä esimerkkejä kohteista, joissa nopeiden kokeilujen mallia on hyödynnetty joko sellaisenaan tai soveltamalla:

1. Stavangerin kaupunki otti mallin käyttöön Norjassa kaksi vuotta sitten. Kaupunki halusi saada startup-yritykset tiiviimmin mukaan kaupungin kehittämiseen. Nyt Stavangerissa on meneillään toinen nopeiden kokeilujen kierros, jossa teemana on matkailupalvelujen kehittäminen.
2. Healthy Liveable Neighbourhoods -projektissa nopeita kokeiluja hyödynnetään vihreän infrastruktuurin ja kaupunkiviljelyn kehittämisessä. Forum Virium Helsinki koordinoi kokeiluja, mukana ovat Kööpenhamina, Stavanger ja Kristiansand, Suomesta myös Vantaan kaupunki. Opit kokeiluista jaetaan Nordic Smart City -verkoston kaupunkien kanssa. Ohjelma tarjoaa puitteet myös yhteistyölle kaupunkien kesken.
3. Tallinna aloittaa syksyllä 2021 nopeiden kokeilujen ohjelman B.Green-projektissa, jossa kehitetään niin ikään vihreän infrastruktuurin ratkaisuja.
4. Suomessa Itämerihaaste käytti viime vuonna nopeita kokeiluja hakiessaan uusia ratkaisuja Itämeren suojelemiseksi muoviroskalta.
5. Mallia hyödynnettiin tänä keväänä HKL:n innovaatiohaussa, jossa yrityksiltä haettiin ideoita metroasemien palvelujen ja viihtyisyyden edistämiseksi.

Joko tutustuit Pocket Book for Agile Piloting -julkaisuun? Julkaisu tiivistää parhaat opit nopeista kokeiluista Helsingissä.

Kuvan tiedot: Granlundin Green Kalasatama -kokeilussa hyödynnetään lisättyä todellisuutta. Kokeilu tehdään Kalasataman merellisessä ja tiiviisti rakennetussa Sompasaaressa. Kuvaaja: Vesa Laitinen.