Stadsförnyelse

Projektet Smart stad deltar i utvecklingen av Helsingfors stads områden med stadsförnyelse Malmgård-Gamlas, Mellungsby och Malm. Under projektet testas olika lösningar i områdena, till exempel smart belysning och gröna oaser.

Stadsförnyelse är Helsingfors stads nya verksamhetsmodell som har i syfte att göra gamla bostadsområden mer trivsamma och attraktiva samt att möjliggöra kompletteringsbyggande av hög kvalitet. Som verksamhetsmodellens pilotområden har valts Malmgård-Gamlas, Malm och Mellungsby.

Stadsförnyelse är Helsingfors stads nya verksamhetsmodell som har i syfte att göra gamla bostadsområden mer trivsamma och attraktiva samt att möjliggöra kompletteringsbyggande av hög kvalitet. Som verksamhetsmodellens pilotområden har valts Malmgård-Gamlas, Malm och Mellungsby.

Stadsförnyelsen baserar sig på Helsingfors mål att vara en stad där bostadsområdena inte differentieras och där det överallt är möjligt att leva ett tryggt och trivsamt liv i stadsdelar som är positivt särpräglade. Stadsförnyelsen är ett redskap som Helsingfors använder för att genomföra detta strategiska mål och möjliggöra jämlika och välmående stadsdelar.

Snabba försök stöder stadsförnyelsen

Projektet Smart stad är verksamt i områdena med stadsförnyelse och medför snabba försök såsom flyttbara gröna oaser och smart belysning. I projektet utvecklar man lösningar och tjänster som gör invånarnas vardag lättare, skapar nya möjligheter för företag och främjar målet med en koldioxidneutral stad.

Genom försöken söker man nya lösningar för Malm, Mellungsby, Malmgård-Gamlas och Böle, men även för andra ställen i Helsingfors. Om till exempel ett försök på några månader i Malmgård visar sig vara fungerande, kan samma eller liknande lösningar tas i bruk på olika håll i staden.

När ett försök pågår, meddelas det på plats med skylten.

Mer information finns på Smart stad-projektets och Helsingfors stads webbplatser samt under våren och sommaren 2022 i vårt pop-up-utrymme i Malmgård.

Projektet Smart stad genomförs av Forum Virium Helsinki och Helsingfors stads områdesbyggande.

Foton: Jussi Hellsten / Helsinki Partners