Kalasatama

Kalasatama on entinen satama- ja teollisuusalue, joka on yksi Helsingin suurimmista täysin uusista alueista. Koko alueen rakentaminen kestää 2030-luvun loppupuolelle asti. Kalasatama muodostaa silloin noin 170 hehtaarin itäisen kantakaupungin merellisen alueen, jossa asuu noin 30 000 asukasta ja josta löytyy yli 10 000 työpaikkaa.

Kalasatama on alusta lähtien ollut uudenlaisen kaupunkisuunnittelun ja älykaupungin ratkaisujen kokeilualusta. Forum Virium Helsingin johtama kehitystoiminta käynnistyi alueella jo 2013. Kalasataman nopeista kokeilusta saatuja oppeja on viety ja viedään muihin Helsingin kaupunginosiin sekä muihin kaupunkeihin Suomessa ja Pohjoismaissa.

Tunti lisää aikaa päivään

Kalasatamaan on muuttanut uusia asukkaita jo yli 7 000. Metroaseman ympäristöstä on tullut merkittävä työpaikkojen ja palveluiden alue itäisen kanta-kaupungin alueelle. Kulttuuria löytyy viereisestä Suvilahdesta. Perinteisen Tukkutorin yhteyteen Teurastamolle on kehittynyt eloisa ruoka- ja tapahtumakeskus.

Kalasatamassa lähellä ovat koti, palvelut, työ ja vapaa-aika, minkä ansiosta alue on erinomainen kokeilualusta uusille digitaalisille palveluille ja ratkaisuille. Kalasataman visiona on tarjota uusien palveluiden avulla asukkailleen tunti lisää aikaa päivään.

2020-luvun alussa Kalasatamassa kehitetään erityisesti vihreään infrastrukturiin ja luonnonympäristön digitalisaatioon liittyviä ratkaisuja.

Kuva: Helsingin kaupungin kuvapankki / Tero Pajukallio