Mittaristo katutilan kokeiluille

Kuva: Lauri Rotko

Experimentation Evaluation Toolkit on työkalupakki, jonka avulla voidaan tarkastella kaupunkitilan muutoksia. Se tarjoaa kaupunkitilan kokeilutoimintaan 20 mittaria, jotka yhtenäistävät erilaisten alueiden ja kokeilujen tarkastelemista.

Työkalupaketista löytyy keinoja käyttäjädatan keräämiseen ja ohjeet, millaista tietoa kullakin mittarilla voidaan kerätä. Lisäksi kerrotaan, miten ja miksi mittaria käytetään sekä miten tietoa voidaan kerätä joko digitaalisesti tai paikan päällä.

Mittaristoa voi hyödyntää kuka tahansa kaupunkitilan innovaatioiden kanssa työskentelevä. Se on toteutettu yhteistyössä Milttonin ja Spin Unitin kanssa osana pohjoismaista Nordic Healthy Cities -hanketta.

Mittaristo katutilan kokeiluille

Experimentation Evaluation Toolkit -työkalupaketin mittareita kokeiltiin huhti-elokuussa 2022. Mittarit yhdistettiin Ylä-Malmin torilla tehtyyn placemaking-kokeiluun, jolla mallinnettiin torin tulevaa peruskorjausta. Placemaking on kaupunkiympäristön suunnittelua ja kehittämistä ohjaava ajattelutapa, jossa tehdään kehitystyötä alueen käyttäjien kanssa.

Kokeilussa toria ja sinne tuotuja väliaikaisia viherkeitaita ja muita kaupunkikalusteita tarkasteltiin 15 käyttäjädatan mittarilla. Nämä valittiin sen perusteella, miten hyvin ne sopivat Helsingin kaupungin strategiaan ja kesäaikana hyödynnettäviksi. Tietoa kertyi kaupunkitilan käytöstä ennen kokeilua, sen aikana ja jälkeen.

Tutustu Experimentation Evaluation Toolkit -työkalupakkiin!