Vehreä kaupunki

Hiilineutraali puurakentaminen

Hiilineutraali rakentaminen ja asuminen, sekä puurakentaminen sen yhtenä keskeisenä keinona, oli Fiksu kaupunki -hankkeen tärkeitä painopisteitä. Pyrkimyksenä oli löytää uusia ja innovatiivisia tapoja edistää puurakentamista. Samalla etsittiin ratkaisuja kustannustehokkaaseen hiilineutraaliuteen niin, että kestävä elämä sopisi jokaiselle kukkarolle.

Mellunkylä toimii puurakentamisen kaupunkilaboratoriona

Uudenlaisen puurakentamisen ja älykkään asumisen kaupunkilaboratoriona toimii Mellunkylä, joka on yksi Helsingin suurimpia kaupunginosia noin 40 000 asukkaallaan.

Mellunkylä soveltuu erinomaisesti täydennysrakentamiseen. Vehreällä ja kehittyvällä alueella on hyvät liikenneyhteydet. Siellä on vielä rakentamattomia alueita ja avaruutta, jota ei vanhalta keskusta-alueelta enää löydy. Mellunkylässä on sekä rakentamiseen sopivaa maata että vanhoja taloyhtiöitä, joissa ollaan kiinnostuneita täydennysrakentamisesta.

Mellunkylän alueella puurakentamisen kehittäminen palvelee paitsi kestävän asumisen tavoitteita myös ihmisten toiveita saada asua luonnonmukaisesta materiaalista rakennetuissa taloissa.

Tutustu kehittyvään Mellunkylään aluerakentamishankkeen johtajan Ritva Tannerin esittelemänä.

Esimerkkikohteet auttavat puurakentamisen visioimisessa

Mellunkylään kuuluvat Vesalan, Kontulan, Kivikon, Mellunmäen ja Kurkimäen alueet. Puurakentamisen mahdollisuuksia ja haasteita etsitään alueella neljän eri esimerkkikohteen avulla. Näitä ovat Kivikon puistoalueen ja Kontulan keskustan väliin visioitu uusi Puu-Kivikon asuinalue, Kontulan ja Mellunmäen metroasemien väliin suunniteltu Mellunkylän Avenue, Länsimäentien eteläosa sekä Kontulankaari. Esimerkkikohteet auttavat hahmottamaan, millaiset ratkaisut voisivat toimia eri puolilla Mellunkylää.

Mellunkylässä iso osa täydennysrakentamisesta tulee pohjautumaan olemassa oleville tonteille. Täydennysrakentaminen voi olla samalla taloyhtiöille mahdollisuus rahoittaa isoja remontteja rakennusoikeutta käyttämällä. Täydennysrakentaminen alueella voi olla purkavaa tai täydentävää rakentamista. Hiilineutraali täydennysrakentaminen voisi toteutua uusina, puisina rakennuksina tai vaikkapa puurakenteisina lisäkerroksina olemassaoleviin kerrostaloihin.

“On tärkeää lisätä niin rakennuttajien kuin taloyhtiöiden kiinnostusta hiilineutraaliin täydennysrakentamiseen ja samalla etsiä yhdessä asukkaita houkuttelevia, kustannustehokkaita ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Haluamme kannustaa yrityksiä kehittämään hiilineutraaleja ratkaisuja monenlaisille asuinaluellle”, sanoo Petra Turtiainen, hankekoordinaattori Forum Virium Helsingistä.

Mellunkylään tutustumassa. Kuva: Vesa Laitinen

Puurakentamiseen uusia ratkaisuja design sprinteillä

Hiilineutraalin puurakentamisen kehittämiseen pureuduttiin kolmen eri design sprintin avulla. Kyseessä oli muutaman päivän kerrallaan kestävä työpajakokonaisuus, johon kokoontui puurakentamisesta ja Mellunkylän alueesta kiinnostuneita eri alojen asiantuntijoita arkkitehdeistä talotehtaiden edustajiin ja rakennuttajista kaupunkiuudistuksen ja aluerakentamisen edustajiin. Design sprint on alunperin Googlen kehittämä tuotekehitysmenetelmä, jota Forum Viriumin projekteissa on hyödynnetty infrastruktuurihankkeisiin sovellettuna.

Kolmen design sprintin aiheina olivat hiilineutraalin ja innovatiivisen puurakentamisen mahdollisuudet ja haasteet, kustannustehokas ja laadukas puukerrostalo sekä kestävän ja hiilineutraalin asumisen tukeminen palveluiden avulla.

Design sprintien avulla tuotettiin ideoita ympäristön kannalta kestävien ja innovatiivisten esikaupunkialueiden kehittämiseksi. Työpajoilla kasvatettiin yhteistä ymmärrystä hiilineutraalin puurakentamisen lisäämiseksi sekä rakentaa dialogia alan yritysten kanssa. Mukaan oli kutsuttu uusiakin toimijoita tuottamaan kustannustehokkaita ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuideoita aina hiilineutraalin aluekehittämisen konsepteista puisiin talokonsepteihin ja tyyppikerrostalon mallikirjastoon.

Saavutetut ratkaisut ja ideat ovat jatkossa hyödynnettävissä kehittyvillä alueilla niin pääkaupunkiseudulla kuin muuallakin Suomessa.