Uutiset

Ennakointityö ja radikaali optimismi viittoina tulevaan

Innovaatiotyö on tulevaisuuden tekemistä. Ennakoimalla luonnostellaan mahdollisia kehityskulkuja. Fiksu kaupunki -hanke käytti ennakointia painopisteiden ja jatkoideoiden löytämiseen.

Ennakointityö on mahdollisiin tulevaisuuksiin kurkistamista erilaisista näkökulmista. Se on muutoksiin reagoimisen harjoittelemista ja yllätyksiin valmistautumista. Fiksu kaupunki – Helsinki Innovation Districts -hanke hyödynsi osallistavaa ennakointityötä hankkeen teemojen rajaamiseen ja jatkoaihioiden kehittämiseen. Ennakointityö hyödytti sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. 

Suuntana 2030-luvun kaupunkiuudistusalueet

Fiksu kaupunki -hankkeen alussa ennakoimalla katsottiin kohti vuotta 2030. Tavoitteena oli löytää kehityskulkuja, jotka vaikuttavat kaupunkiuudistusalueilla eli kaupunginosissa, joiden kunnostamiseen Helsinki erityisesti panostaa lähivuosina. Työskentelyn pohjalta syntyvät oivallukset tarkensivat hankkeelle suuntaviivoja ja teemoja. Osallistava ennakointi tarjosi keinon muodostaa yhteisiä näkökulmia sidosryhmien kanssa. Mukaan kutsuttiin sidosryhmiä kaupungin sisältä ja kaupunkiuusitusalueiden verkostoista sekä yrityksistä. 

Hankkeen päättyessä ennakointityöllä visioitiin Fiksun kaupungin työn jatkoja ja luodattiin vielä 2030-lukua kauemmaksi. Syksyllä 2023 haettiin visioita ja näkökulmia, miten radikaalin positiivisia tulevaisuuspolkuja voisi tukea kaupunkiuudistusalueilla. Työpajoissa syntyi ideoita uusista kehityskohteista sekä viitekehys, joka tukee innovointia, kokeilutoimintaa ja yhteistyötä myös jatkossa. Lisäksi työ tuotti uutta hanketoimintaa, joka jatkuu ainakin vuoteen 2028 asti. 

Tulevaisuuden luotaamisen ohella työpajojen tarkoitukseksi muodostui hankkeen sidosryhmien tulevaisuutaitojen parantaminen sekä selkeän kokonaiskuvan luominen tulevaisuuden ennakoinnista kaupunkikehittämisessä ja innovaatiotyössä. 

Ennakointityöilla suuntaa tulevaisuuden tekemiseen

Hankkeen loppuvaiheilla ennakointityön toteuttajaksi ja kumppaniksi valittiin Uusi kaupunki -kollektiivi, jonka erikoisosaamista on käyttäjälähtöinen ja vuorovaikutteinen kaupunkisuunnittelu. Kollektiivi oli vastikään toteuttanut kauas tulevaisuuteen katsovan EXPO2100-tutkimushankkeen, jonka lähtökohtana ollutta radikaalia optimismia hyödynnettiin myös yhteistyöhön kaupunkiuudistusalueilla. Fiksu kaupunki -hankkeen aikana on tapahtunut yllättäviä ja mullistaviakin käänteitä maailmassa: pandemia, sota Euroopassa sekä ilmastonmuutoksen kiihtyminen ja sen entistä näkyvämmät vaikutukset. Ne kaikki haastavat yhteiskuntamme vakautta ja toimintakykyä. Radikaali optimismi tuo toivoa ja toimintakykyä.

Arkkitehti Miia-Liina Tommila Uusi kaupunki -kollektiivista kuvailee ennakointia vertauksella: “Huippu-urheilijan harjoittelun tavoin ennakointi harjoittaa ja vahvistaa hermoratojamme, kun harjoittelemme tulevaisuutta varten. Näin olemme valmiina monenlaisiin mahdollisiin tulevaisuuksiin.”

Fiksu kaupunki luotsina uusille hankkeille

Ennakointityö oli hyvä keino laittaa alulle uusia teemoja. Nämä näkyvät uusissa projekteissa, joiden kautta Fiksu kaupunki -hankkeen työ ja yhteistyö aluerakentamisen ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa jatkuu neljän hankkeen puitteissa aina vuoteen 2028 asti. Viides Fiksun kaupungin aihioista käynnistynyt hanke Circular Green Blocks loppui syksyllä 2023. 

Pilot Green tuo Malminkartanoon kokeiltavaksi vihreää infrastruktuuria ja vuoden 2024 alussa käynnistyvä GreenIn Cities -hanke edistää innovatiivisia suunnitteluratkaisuja ja ilmastonmuutoksen huomioivia viheralueiden toteutuksia kaupunkiuudistusalueille. Urban&Local -hankkeessa edistetään urbaaniin ruoantuotantoon liittyvää yhteistyötä ja kokeiluja tehdään esimerkiksi. Ylä-Malmin torilla. Ruokaan liittyvät palvelut ja tuotantoketjut kaupungeissa ovatkin keskeisiä asioita, kun kehitetään eläviä ja houkuttelevia kaupunkiympäristöjä. 

Syksyllä 2023 käynnistyneessä  KauKo – kaupunki kokeilualustana -hankkeessa kaupunginosat tarjoavat kokeilualustoja, joilla kehitetään hyvinvointia, terveyttä ja liikkumista edistäviä innovatiivisia ratkaisuja, jotka edistävät kaupunkilaisten hyvinvointia ja tukevat elävää rakennettua ympäristöä.